MORAVSKÉ DĚJINY do roku 1860

Nový produkt

Nyní akce: Každý 11 kus zdarma (platí i pro násobky č. 11)

Moravské dějiny do roku 1860 - Učebnice pro víceletá gymnázia a odpovídající stupně ZŠ a SŠ 

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

Cena pro soukromé účely je 270 Kč.

Cena pro školy případně pro školní a vzdělávací organizace je 150 Kč. (Cena bude upravena ve faktuře.)

Více informací

259 Kč s DPH

-11 Kč

270 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Cena pro soukromé účely je 270 Kč.

Cena pro školy případně pro školní a vzdělávací organizace je 150 Kč. (Cena bude upravena ve faktuře.)

 

Učebnice vznikla díky veřejné sbírce pořádané Moravskou národní obcí z.s. "Učebnice pro Moravu".

Zisk z prodeje učebnic bude zaslán na účet sbírky a bude z něj financován dotisk Moderní dějiny Moravy po roce 1860, případně další učební pomůcky i pro ty nejmenší.

Tým pod vedením Ondřeje Hýska dokončil koncem roku 2020 textový a obrazový obsah prvního svazku učebnice moravských zemských dějin. Text byl průběžně ověřován (za specifických podmínek protiepidemických opatření) pedagogy a žáky brněnského Gymnázia, ZŠ a MŠ AKADEMIA (fakultní škola Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity). Druhý svazek učebnice (1860-2020) bude připraven v prosinci 2021 (a vydán v závislosti na finančních možnostech); rozsah každého svazku je 160 stran.

Vycházelo se z osvědčených materiálů projektu Učíme o Moravě, v jehož rámci vznikla dnes již rozebraná učebnice Morava – dějiny země uprostřed Evropy (2012). Tyto materiály, které jsou ve výhradním vlastnictví školy AKADEMIA Gymnázium, ZŠ a MŠ, s.r.o., byly kompletně přepracovány. Hlavní ideovou náplní je podání dějin Moravy z pohledu získávání a ztrácení zemské samosprávy. Důraz je rovněž kladen na dějiny umění a církevní dějiny. Akcentována jsou témata soužití různých náboženských, jazykových, etnických a národnostních skupin, zejména transformace vztahů slovansky a německy mluvících Moravanů do českoněmeckého národnostního konfliktu s tragickými důsledky. Především druhý svazek (1860-2020) podá moravské zemské dějiny značně inovativním způsobem, který je založen na kritické reflexi nacionalistické koncepce 19. století. Je tak zohledněno současné historické poznání, které do učebnicových textů zatím příliš neproniklo (stále převládá spíše mytizované nacionalistické či dokonce nacionalisticko-marxistické dějinné schéma, které je pouze zbaveno nejnápadnějších ostnů). Knihou se prolínají akcenty na moderní vzdělávání, jak je stanovuje Strategie 2030+ (MŠMT), tedy důraz na kompetenční pojetí edukace.

Personální zajištění

Textová stránka:

hlavní autor textu:

 • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., vedoucí projektu Učíme o Moravě

recenzenti textu:

 • PhDr. Jiří Kacetl (hlavní recenzent)
 • Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D. (recenzent kapitol o pravěku a rané době dějinné)
 • Dr. Elke Krafka (recenzentka dějin německé kultury na Moravě)
 • Mag. Niklas Perzi, MAS (recenzent dějin německé kultury na Moravě)
 • doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. (recenzent kapitol o 20. století a současnosti)
 • JUDr. Jaroslav Kupka (obecná recenze)

připomínky k textu:

 • RNDr. Miriam Nývltová Fišáková (pravěk a raná doba dějinná)
 • prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (středověk)
 • PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (raný novověk)
 • Mgr. Martin Rája, Ph.D. („dlouhé“ 19. století)
 • Bc. Tomáš Ignác Fénix (politologie)
 • Mgr. Blanka Mlejnková (didaktika)
 • Bc. Petr Konečný (obecné připomínky)
 • Mgr. Jan Studeník (obecné připomínky, stavovské artefakty)

jazyková korektura:

 • PaedDr. Dalimila Hodaňová
 • Ing. Jiří Pelka, M.A.

Grafická stránka:

 • doc. PaedDr. Jiří Eliška, hlavní grafik, sazba
 • Mgr. Anna Hýsková, portréty
 • Mgr. Pavel Jansa, mapy
 • Mgr. Jan Studeník, grafika, spolupráce s institucemi na obrazových přílohách
 • PhDr. Lenka Vopelková, tiskařské práce

Finance a distribuce – oblast zabezpečuje Moravská národní obec z. s.:

 • Jiří Máca, vedoucí iniciativy Učebnice pro Moravu, organizátor veřejné sbírky
 • Lenka Holaňová, účetnictví, administrativa
 • Stanislav Blažek, vedoucí iniciativy Vracíme Moravu do škol

Stav: nová
Vazba: V4 šitá
Formát: A4
Počet stran: 160

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

MORAVSKÉ DĚJINY do roku 1860

MORAVSKÉ DĚJINY do roku 1860

Nyní akce: Každý 11 kus zdarma (platí i pro násobky č. 11)

Moravské dějiny do roku 1860 - Učebnice pro víceletá gymnázia a odpovídající stupně ZŠ a SŠ 

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

Cena pro soukromé účely je 270 Kč.

Cena pro školy případně pro školní a vzdělávací organizace je 150 Kč. (Cena bude upravena ve faktuře.)