Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě Školní brašnička.cz.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

II. Objednávka

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné v případě zrušení objednávky je nutné informaci sdělit na email ficnar@seznam.cz co nejdříve.

2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

III. Dodání zboží

 1. Zboží bude dodáno osobní dodávkou nebo prostřednictvím České pošty příp. PPL v co nejkratší době zpravidla do 10 dní pokud není domluveno jinak, o čemž je kupující informován např. emailem.

 

2. Způsob platby

V internetovém obchodě Školní brašnička.cz jsou možné dva způsoby úhrady objednaného zboží.

  1. Úhrada faktury, tedy bankovním převodem na základě dokladu zaslaného společně se zbožím. Tato forma úhrady je umožněna pouze organizacím s IČO.
  2. Úhrada dobírky, tedy platba v hotovosti při převzetí doručeného zboží.

 

IV. Reklamace

1.Reklamaci je nutné podat písemně poštou nebo e-mailem na odbyt@email.cz  faxem: 583 440 470 nebo telefonicky na číslo 603 376 678 .

2.V reklamaci musí být uvedeno číslo objednávky popř. faktury a popis závady.

3.Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

 

V. Práva a povinnosti prodávajícího:

1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

2. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího.

3. Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného zboží nemožná.

4. Pokud zákazník požádá o zrušení registrace a výmaz z databáze, prodávající je povinnen toto provést.

 

VI. Práva a povinnosti kupujícího:

1. Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit cenu uvedenou na objednávce. S celkovou cenou objednávky je kupující seznámen ještě před jejím potvrzením.

3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat veškeré údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné zajištění průkaznosti účetních dokladů.