13912 Matematika 9. ročník, 1. díl PS Zobrazit větší

13912 Matematika 9. ročník, 1. díl PS

13912

Nový produkt

PS jsou vypracovány v souladu s RVP ZV. Učivo v každém ročníku je soustředěno do 3 PS. Jednoduché příklady jsou označeny písmenem A, složitější písmenem B, popřípadě C. Rozsah PS je plánován pro 5 vyučovacích hodin. Učitel bude moci vybírat příklady ze základního i obtížnějšího učiva. Každý žák tak bude mít možnost seznámit se i s náročnějšími příklady.

Více informací

70 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Matematika 9. ročník 1. díl

I. Opakování a rozšiřování učiva z 8. ročníku.
1. Počítání s racionálními čísly.
2. Procenta, promile.
3. Řešení lineární rovnice s jednou neznámou, slovní úlohy.
4. Zaokrouhlování, druhá a třetí mocnina a odmocnina. Pythagorova věta v praxi.

    Minitest - 10 minut
5. Počítání s druhou a třetí mocninou a odmocninou, a0=1, a1=a

    Minitest - 3 x 5 minut
6. Přirozený mocnitel větší než 3.
7. Zápis čísla ve tvaru a . 10n, 1<=a<10, n patří do N, Z.

    Minitest - 3 x 5 minut
8. Konstrukční úlohy a užití Thaletovy věty.
9. Souhrnné opakování.

Test - 25 minut
Test - 25 minut
Matematické minimum - 30 minut
II. Podobnost a užití v praxi.
 1. Podobnost, koeficient podobnosti, podobnost trojúhelníků.
III. Operace s algebraickými výrazy.
1. Co již umíme s algebraickými výrazy - opakování.

    Minitest - 10 minut
2. Seznámení s lomeným výrazem.
3. Úprava lomeného výrazu krácením.
4. Řešení lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.
5. Vyjádření neznámé ze vzorce užitím ekvivalentních úprav.

    Test 25 minut
    Samostatný projekt č. 1

Matematika 9. ročník 2. díl

6. Souhrnné opakování.
IV. Řešení soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.
 1. Řešení soustavy dvou lineárních rovnic.
 2. Slovní úlohy řešené pomocí lineární rovnice nebo soustavy dvou rovnici.
 3. Slovní úlohy o pohybu řešené pomocí soustavy dvou rovnic o dvou neznámých.
 4. Slovní úlohy na práci.
 5. Slovní úlohy na směsi.
 6. Souhrnné opakování - test.
 
V. Funkce a její užití.
1. Lineární funkce a její vlastnosti.

    Test 20 minut
2. Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými.
3. Lomená funkce a její vlastnosti.
4. Souhrnné opakování.

    Test č.1 - 30 minut
    Test č.2 - 30 minut
VI. Opakování učiva 6. a 7. ročníku.
1. Obvod a obsah rovinných obrazců.
2. Objem a povrch hranolu, válce, koule.

    Test 30 minut
3. Poměr, úměra, trojčlenka, slovní úlohy.
4. Osová a středová souměrnost.
5. Konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku a jejich vlastnosti.

    Samostatný projekt č. 2

Matematika 9. ročník 3. díl

VII. Objem a povrch jehlanu a kužele.
1. Jehlan.
2. Kužel.
3. Úlohy z praxe.
4. Obrazce a tělesa ve slovních úlohách - komplexní úlohy.

    Test - 35 minut
VIII. Základy finanční matematiky.
 1. Úlohy z finanční matematiky.
IX. Základy statistiky.
 1. Statistický soubor a jeho zpracování. Modus, medián, aritmetický průměr. Grafy.
X. Závěrečné opakování.
1. Závěrečné opakování.

    Test obtížnost C - 30 minut
    Matematické minimum - 35 minut
    Matematické minimum - 30 minut
    Matematické minimum - 30 minut
    Matematické minimum - 35 minut
    Matematické minimum - 30 minut
    Matematické minimum - 35 minut
    Matematické minimum - 25 minut
XI. Rozšiřující učivo - Goniometrické funkce.
 1. Goniometrická funkce y = sinx.
 2. Goniometrická funkce y = cosx.
 3. Goniometrická funkce y = tgx, y = cotgx.
 4. Slovní úlohy.
 5. Obrazce a tělesa řešená užitím goniometrických funkcí.
 6. Samostatný projekt č. 3.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

13912 Matematika 9. ročník, 1. díl PS

13912 Matematika 9. ročník, 1. díl PS

PS jsou vypracovány v souladu s RVP ZV. Učivo v každém ročníku je soustředěno do 3 PS. Jednoduché příklady jsou označeny písmenem A, složitější písmenem B, popřípadě C. Rozsah PS je plánován pro 5 vyučovacích hodin. Učitel bude moci vybírat příklady ze základního i obtížnějšího učiva. Každý žák tak bude mít možnost seznámit se i s náročnějšími příklady.