13909 Matematika 8. ročník, 2. díl PS Zobrazit větší

13909 Matematika 8. ročník, 2. díl PS

13909

Nový produkt

PS jsou vypracovány v souladu s RVP ZV. Učivo v každém ročníku je soustředěno do 3 PS. Jednoduché příklady jsou označeny písmenem A, složitější písmenem B, popřípadě C. Rozsah PS je plánován pro 5 vyučovacích hodin. Učitel bude moci vybírat příklady ze základního i obtížnějšího učiva. Každý žák tak bude mít možnost seznámit se i s náročnějšími příklady.

Více informací

70 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

          Matematika 8. ročník 1. díl

I. Opakování a prohlubování učiva ze 7. ročníku.
1. Celá čísla.
2. Racionální čísla a početní operace s nimi.

    Test - 25 minut
3. Obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku.

    MiniTEST - 10 minut
4. Objemy a povrchy těles.
5. Shodnost geometrických útvarů, shodná zobrazení.
6. Přímá a nepřímá úměrnost.
7. Poměr, měřítko mapy.
8. Trojčlenka, řešení slovních úloh.

    Test - 35 minut
9. Procenta, promile.
II. Druhá a třetí mocnina a odmocnina, Pythagorova věta.
1. Druhá mocnina.
    Minitest - 2 x 10 minut
2. Druhá odmocnina.

    Test - 25 minut
3. Třetí mocnina.

    Minitest - 10 minut
4. Třetí odmocnina.
5. Zápis čísla ve tvaru a . 10n, 1<=a<10, n patří do N.
    Minitest - 10 minut
6. Pythagorova věta.


    Samostatný projekt č. 1

Matematika 8. ročník 2. díl

7. Užití Pythagorovy věty ve slovních úlohách.
8. Souhrnné opakování.

    Minitest - 15 minut
    Test - 30 minut
III. Celistvé algebraické výrazy a jednoduché početní operace s nimi.
1. Číselné výrazy.
2. Výrazy s proměnnou. Celistvý výraz.

    Minitest - 5 minut
3. Sčítání a odčítání celistvých výrazů.

    Minitest - 15 minut
4. Násobení a dělení celistvých výrazů.

    Minitest - 2 x 10 minut
5. Úprava výrazů na součin vytýkáním před závorku a pomocí vzorců.

    Minitest - 2 x 5 minut
    Minitest - 10 minut
6.Souhrnné opakování.

    Test - 35 minut
    Test - 35 minut
 
IV. Lineární rovnice.
1. Řešení jednoduchých rovnic.
2. Řešení rovnic se zlomkem.

    Test - 35 minut
3. Slovní úlohy.
4. Slovní úlohy "koláčového" typu.
5. Vyjádření neznámé ze vzorce.
6. Souhrnné opakování.

    Samostatný projekt č. 2

Matematika 8. ročník 3. díl

    Minitest - 30 minut
V. Kruh, kružnice, válec.
1. Kruh, kružnice, oblouk kružnice, kruhová výseč.
2. Vzájemná poloha kružnice a přímky.
3. Thaletova věta, konstrukce tečny ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice.
4. Vzájemná poloha dvou kružnic.
5. Délka kružnice, obvod kruhu.
6. Obsah kruhu.
7. Slovní úlohy.
8. Válec, povrch válce, objem válce a slovní úlohy.

    Test - 25 minut
9. Kulová plocha, koule.
10. Úlohy z praxe.

    Test - 30 minut
VI. Konstrukční úlohy.
1. Jednoduché konstrukce.
2. Množiny všech bodů dané vlastnosti.
3. Konstrukční úlohy, užití Thaletovy kružnice.
4. Konstrukční úlohy - testová část.

    Test - obtížnost A - 25 minut
    Test - obtížnost A - 25 minut
    Test - obtížnost B - 30 minut
VII. Závěrečné opakování.

1. Závěrečné opakování.

    Samostatný projekt č. 3

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

13909 Matematika 8. ročník, 2. díl PS

13909 Matematika 8. ročník, 2. díl PS

PS jsou vypracovány v souladu s RVP ZV. Učivo v každém ročníku je soustředěno do 3 PS. Jednoduché příklady jsou označeny písmenem A, složitější písmenem B, popřípadě C. Rozsah PS je plánován pro 5 vyučovacích hodin. Učitel bude moci vybírat příklady ze základního i obtížnějšího učiva. Každý žák tak bude mít možnost seznámit se i s náročnějšími příklady.