13900 Matematika 6. ročník, 1. díl PS Zobrazit větší

13900 Matematika 6. ročník, 1. díl PS

13900

Nový produkt

Ucelená řada 6. až 9 tř. PS jsou vypracovány v souladu s RVP ZV. Učivo v každém ročníku je soustředěno do 3 PS. Jednoduché příklady jsou označeny písmenem A, složitější písmenem B, popřípadě C. Rozsah PS je plánován pro 5 vyučovacích hodin. Učitel bude moci vybírat příklady ze základního i obtížnějšího učiva. Každý žák tak bude mít možnost seznámit se i s náročnějšími příklady.

Více informací

70 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

 Matematika 6. ročník 1. díl

I. Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku.
 1. Přirozená čísla a početní výkony s nimi.
 2. Rozeznávání rovinných obrazců.
 3. Obvod a obsah obrazce.
 4. Rozeznávání prostorových útvarů.
 5. Jednoduché konstrukční úlohy.
 6. Řešení jednoduchých slovních úloh a rozvíjení logického myšlení.
 7. Pravoúhlá soustava souřadnic.
 8. Souhrnné opakování.
 9. Test - 25 minut
II. Zlomek, desetinná čísla.
  1. Zlomky, sšítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
  2. Desetinná čísla, vyjádření desetinných zlomků desetinným číslem a porovnávání desetinných čísel.
  3. Zaokrouhlování desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel.
  4. MiniTEST
  5. Násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1000.
  6. Převádění jednotek délky, obsahu a hmotnosti.
  7. MiniTEST
  8. Násobení desetinných čísel desetinným číslem.
  9. Test - 25 minut
  10. Dělení přirozeného čísla přirozeným číslem.
  11. Dělení desetinného čísla přirozeným číslem.
  12. Samostatný projekt č. 1.

Matematika 6. ročník 2. díl

 1. Dělení desetinného čísla desetinným číslem.
 2. Test - 35 minut
 3. Aritmetický průměr a slovní úlohy.
 4. Souhrnné opakování.
 5. Test - 25 minut
III. Dělitelnost přirozených čísel.
 1. Násobek a dělitel.
 2. Znaky dělitelnosti přirozených čísel (2, 3, 4, 5, 9, 10).
 3. Prvočísla a složená čísla.
 4. Nejmenší společný násobek.
 5. Největší společný dělitel.
 6. Test 30 minut.
 
IV. Úhel a jeho velikost.
  1. Přenášení úhlu a osa úhlu.
  2. Měření velikosti úhlu. Jednotka úhlu, rýsování úhlu dané velikosti.
  3. Úhel pravý, přímý, ostrý a tupý. Pravoúhlý, ostroúhlý a tupoúhlý trojúhelník.
  4. Vedlejší a vrcholové úhly.
  5. Test 30 minut.
  6. Sčítání a odčítání úhlů.
  7. Násobení a dělení úhlů dvěma.
  8. Souhlasné a střídavé úhly.
  9. Velikost úhlu ve stupních a minutách.
  10. Samostatný projekt č. 2.

Matematika 6. ročník 3. díl

 1. Souhrnné opakování.
 2. Test 30 minut.
V. Osová souměrnost.
 1. Shodnost geometrických útvarů.
 2. Osová souměrnost, zobrazení v osové souměrnosti, útvary osově souměrné.
VI. Objem a povrch krychle a kvádru.
 1. Konstrukce krychle a kvádru.
 2. Objem krychle a kvádru. Jednotky objemu.
 3. Převádění jednotek objemu.
 4. Povrch krychle a kvádru, síť krychle a kvádru.
 5. Test prostorové představitosti.
 6. Výpočet objemu a povrchu kvádru a krychle ve slovních úlohách.
 7. Test 25 minut.
VII. Trojúhelník
 1. Vnější a vnitřní úhly v trojúhelníku, součet vnitřních úhlů v trojúhelníku.
 2. Rovnoramenný trojúhelník.
 3. Rovnostranný trojúhelník.
 4. Střední příčky v trojúhelníku.
 5. Těžnice trojúhelníku.
 6. Výšky trojúhelníku.
 7. Konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu.
 8. Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku.
 9. Mnohoúhelníky - pravidelný šestiúhelník, osmiúhelník.
 10. Shrnutí.
 11. Test 25 minut - Vlastnosti trojúhelníku.
VIII. Závěrečné opakování.
 1. Závěrečné opakování.
 2. Test 30 minut.
 3. Samostatný projekt č. 3.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

13900 Matematika 6. ročník, 1. díl PS

13900 Matematika 6. ročník, 1. díl PS

Ucelená řada 6. až 9 tř. PS jsou vypracovány v souladu s RVP ZV. Učivo v každém ročníku je soustředěno do 3 PS. Jednoduché příklady jsou označeny písmenem A, složitější písmenem B, popřípadě C. Rozsah PS je plánován pro 5 vyučovacích hodin. Učitel bude moci vybírat příklady ze základního i obtížnějšího učiva. Každý žák tak bude mít možnost seznámit se i s náročnějšími příklady.