Kategorie

Výrobci

Novinky

Seznam produktů výrobce Nová škola s.r.o. ( 0xxx )

na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 438 položek
 • 30 Kč Skladem

  Doplňovací cvičení pro 8.- 9. ročník jsou vybrána z krásné literatury přiměřené danému věku tak, aby více zaujala. Každé cvičení je doplněno větným rozborem a otázkami všeobecného přehledu.Koncipováno jako příprava k přijímacím zkouškám.

  30 Kč
  Skladem
 • 79 Kč Skladem

  Německá gramatika a základy německé výslovnosti přináší přehled základní německé gramatiky, seřazený podle jednotlivých slovních druhů.

  79 Kč
  Skladem
 • 109 Kč novinka

  Učebnice přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a je koncipována v souladu s RVP ZV. Je určena pro žáky 6.–9. ročníku a vyučující mohou pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb svých ŠVP ZV

  109 Kč
  novinka
 • 69 Kč Skladem

  Pracovní sešit je určen k zaznamenávání hlavních informací a nejdůležitějších praktických zásad, jak se zachovat během dané mimořádné události, i k opakování probraného učiva. Používáním pracovního sešitu získají žáci komplexní přehled základních znalostí, i když učebnici odevzdají.

  69 Kč
  Skladem
 • 17 Kč Skladem

  Zápisník je členěn po měsících. Na stránkách jsou kolonky pro hodnocení, pochvalná razítka i podpisy rodičů. Každý měsíc dětem přibližují vždy dva obrázky s tématem činnosti charakteristické pro dané období (váží se k tématům pobíraným v prvouce, děti je mohou vymalovat).

  17 Kč
  Skladem
 • 17 Kč Skladem

  Je variabilně použitelná pro všechny ročníky. Kolonky pro prospěch jsou bez nadepsání jednotlivých předmětů (políčko je volné, žáci dopíší název předmětu sami). Stránky pro omluvy, sdělení rodičům a zápis třídních schůzek jsou klasické. Veselá obálka poněkud odlehčuje závažnost obsahu.

  17 Kč
  Skladem
 • 17 Kč Skladem

  Deníček pro druháky je členěn po měsících. V každém měsíci jsou kolonky pro jednotlivé předměty a drobné ilustrující obrázky k omalování charakterizující přírodu v daném měsíci. Listy pro omluvy, sdělení rodičům a třídní schůzky jsou klasické.

  17 Kč
  Skladem
 • 17 Kč Skladem

  Žákovská knížka prvňáčka - barevná s obrázky. Nová řada žákovských knížek byla připravena dle připomínek a požadavků učitelů, aby vyhovovala jejich současným požadavkům a současně aby zůstala pro žáky i učitele přehledná.

  17 Kč
  Skladem
 • 92 Kč Skladem

  Navazuje přesně na Živou abecedu. Zařazeny jsou metody nácviku čtení vhodné pro dyslektiky. Je systematicky členěn na jednotlivé kapitoly, obsahuje texty přiměřené věku žáků související s jednotlivými ročními dobami. Barevné, formát A4, 120 stran.                          

  92 Kč
  Skladem
 • 57 Kč Skladem

  Pracovní učebnice. Použita analyticko-syntetická metoda. Učivo zpřístupněno spoustou her a ilustrací. Úkoly k rozvoji komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích, k pravo-levé orientaci. Seznámení s prvními písmeny, množství mřížek na určování pozice hlásky ve slově. Barevné, formát A4, 48 stran

  57 Kč
  Skladem
 • 16 Kč Skladem

  Nácvik písma v souladu s postupem ve Slabikáři. Doplněno vybarvovacími obrázky a řádky na procvičení obtížných písmen. Vhodné i pro leváky.

  16 Kč
  Skladem
 • 16 Kč Skladem

  Nácvik písma v souladu s postupem ve Slabikáři. Doplněno vybarvovacími obrázky a řádky na procvičení obtížných písmen. Vhodné i pro leváky.

  16 Kč
  Skladem
Zobrazeno 1 – 12 z 438 položek